Gebroeders Blokland

Samen voor een duurzame toekomst

Duurzaam bouwen is de toekomst en dit sluit goed aan bij de ambitie van Gebroeders Blokland. Als familiebedrijf houden we namelijk altijd de volgende generaties in het oog. Zij verdienen een schonere en betere wereld. Onder andere het beperken van de CO2-uitstoot staat bij onze organisatie dan ook hoog op de agenda. Daarom gebruiken wij de CO2-prestatieladder van SKAO. En is er een gedetailleerd beleid uitgelijnd via onze duurzaamheidsagenda.

CO2 prestatieladder niveau 5

Op dit moment zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Maar we blijven ons verbeteren. In 2025 willen wij 50% minder CO2 uitstoten dan onze footprint in 2019, gerelateerd aan de omzet. Ook willen wij jaarlijks 2% minder energie gebruiken. En ook daaraan werken we samen. Zo zorgen wij voor een optimaal ingestelde klimaatinstallatie, hebben we ledverlichting met bewegingssensoren in ons pand en de bouwketen en gebruiken we uitsluitend 100% groene stroom, deels opgewekt door onze eigen windwokkels. We stimuleren carpooling voor projecten, hebben steeds meer elektrische voertuigen en materieel en zorgen dat er alleen materiaal in de bussen ligt wat we die dag écht nodig hebben. Bovendien plannen we vrachten naar projecten slim. In 2023 wisten we zo weer minder CO2 uit te stoten.

Initiatieven

Gebroeders Blokland neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Het initiatief Stichting Nederland CO2 neutraal richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2- reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. En Lente akkoord 2.0 is een initiatief voor het circulair industrieel bouwen. Een initiatief met regelmatige bijeenkomsten waar kennisdeling plaatsvindt op veel actuele onderwerpen. Maar zelf zitten we als ontwikkelaar en bouwer van woningen, recreatief vastgoed en zorgcomplexen ook niet stil. Een greep uit onze maatregelen:

  • Gebruik maken van duurzame bouwmaterialen, zoals hout met een FSC- en of PEFC-certificaat en gerecycled materiaal.

  • Het ontwerpen van energiezuinige gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en LED-verlichting.

  • Het verminderen van afval tijdens de bouw en het recyclen van bouwafval.

  • Het creëren van groene ruimtes rondom de gebouwen, zoals een groen dak of een gemeenschappelijke tuin.

  • Het ontwikkelen van gebouwen die flexibel zijn en makkelijk aanpasbaar zijn naar veranderende behoeften van de bewoners.

  • Het creëren van een gezond binnenklimaat door bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke ventilatie en materialen die de luchtkwaliteit bevorderen.

  • Het verminderen van waterverbruik door het gebruik van waterbesparende technieken en systemen.

  • Het toepassen van circulaire principes bij de bouw en het onderhoud van gebouwen, waarbij materialen zoveel mogelijk hergebruikt (kunnen) worden.

  • Voorbereiden op de CRSD richtlijn en verslaglegging.

Open en eerlijk over duurzaamheid

Ook over duurzaamheid communiceren wij open en eerlijk. We hebben om te beginnen een duidelijke duurzaamheidsagenda. Ieder half jaar zullen wij ons energiebeleid, de CO2-footprint en de reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Wilt u meer informatie over onze duurzaamheidsinitiatieven? Neem contact op met mij via 0184 – 620 888 of download de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van ons bedrijf.

Martin Nederveen, KAM-coördinator